• Medeni Hukuk

  Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Mal rejiminin Tasfiyesi ve mal Paylaşımı Davası Nafaka Davası,Nafakanın ödenmemesine bağlı icra takipleri ile Ceza davaları Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme Aile Hukukundan kaynaklanan ihtilaflar ve çözümü,(Yaş Düzeltme Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları,Evlat Edinmeye İzin Davası,Vesayet ve Kayyım Davaları,Evlenmeye İzin Davaları Mirasın paylaşımı,vasiyetname tanzimi,Mirasın Reddi Davaları.

 • İcra ve İflas Hukuku

  Her tür Hukuki ilişkiden doğan alacakların tahsiline ilişkin İcra Takipleri, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,İcra Hukukundan kaynaklanan her türlü ihtilaflar ve çözüm yolları İcra İflas Kanunu’ndan kaynaklanan ceza davaları

 • Ticaret Hukuku

  Şirket Kuruluşları Ve Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması Şirket Genel Kurul Toplantılarında Danışmanlık Ve Temsil Şirket Birleşmeleri Ve Devralmalar İFLAS,İFLAS ERTELEME Davaları; Adli Ve Mali Hukuk Süreçlerinin Planlanması Ve
  Yönetimi Danışmanlığı, Yeniden Yapılandırma Ve İyileştirme Projeleri Danışmanlığı Bayilik ve “Franchise” Sözleşmeleri ile Uygulamaları Gizlilik ve Lisans Sözleşmeleri ile diğer her türlü kurulması,denetimi,uygulanması ve çıkacak ihtilafların halli, Haksız Rekabet Mevzuatından Kaynaklanan hukuki ve cezai takibat Tüketici mevzuatından kaynaklanan ihtilaflar, dava süreçlerinin takibi, yönetimi

 • Banka ve Finans Hukuku

  Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, izlenmesi, Bankacılık ile ilgili her türlü sözleşmenin
  hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş verilmesi, Özel metinli Teminat mektupları (Türkçe/İngilizce) hakkında yazılı ve sözlü görüş verilmesi, Teminat mektuplarının nakde tahvillerinin incelenerek görüş verilmesi, Temlikname metinlerinin hazırlanması, Haciz ihbarnamelerine verilecek yanıtların kontrol edilmesi, İpotek tesis ve fek evrakının kontrolü, Her türlü icra takibinin fiilen uygulanması Bankacılık ve uluslararası kredi işlemleri, teminat ve ticari, bireysel, konut, kredi kartı takip işlemleri ve tahsili konularında Vergi Hukuku ile ilgili her türlü ihtilaflar ve çözümü, Mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması.

 • Uluslararası Ticaret Hukuku

  Yurtdışı alacaklarının tahsili Türkiye’de yatırım yapacak özel yahut tüzel kişilere danışmanlık ve süreç planlaması ve yönetimi Uluslar arası şirketlerin ticari sözleşmelerinin Türk Mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve uyarlanması

 • Eşya Hukuku

  Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası Men’i Müdahele (Elatmanın Önlenmesi) Davası İzaleyi Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi),Tapu İptali Ve Tescili Davaları Şuf’a Davası,Geçit Hakkı ve Ecrimisil Davası

 • Sigorta Hukuku

  Sigorta Hukuku, genel danışmanlık ve emeklilik, sağlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü. Sigorta Şirketlerinin kurulması gibi hukuki hizmetler verilmektedir.

 • İş Hukuku

  “Süreli-Süresiz Hizmet Sözleşmelerinin hazırlanması; işçi özlük dosyaları örneklerinin hazırlanması; her tür işçilik alacağının tahsiline yönelik dava ve icra
  süreçlerinin planlanması ve takibi.